Truyện của Lapinjjeon

Đăng bởi: Lapinjjeon

8337 - 1213 - 24

Tác giả: Nhật Mộ Bạch Trạch Thể loại: Hiện đại, Lưu manh chuyên tình công X Ngạo kiều khả ái thụ,

Đăng bởi: Lapinjjeon

1928 - 347 - 15

Tác giả: Mộ Vũ Giang Thiên, Chấp Bạch Bất Chực Bạch Thể loại: Niên hạ, Si tình nhân thê xuất ngũ

Đăng bởi: Lapinjjeon

557 - 117 - 2

Tác giả: Tĩnh Thủy Biên Thể loại: Đam mỹ, Đoản văn, Hiện đại, 1×1, HE, Bình tĩnh thụ X Yêu vợ

Đăng bởi: Lapinjjeon

1505 - 458 - 15

Tác giả: Công Tử Ca Thể loại: Hiện đại, Niên thượng, Cường thủ hào đoạt, Ấm áp sủng văn, Bá đạo

Đăng bởi: Lapinjjeon

131610 - 21192 - 191

Tác giả: Công Tử Ca Thể loại: Hiện đại, Niên thượng, Cường thủ hào đoạt, Ấm áp sủng văn, Bá đạo

Đăng bởi: Lapinjjeon

1905 - 251 - 19

Tác giả: Mê Dương Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Cường công nhược thụ, Niên hạ công, Nhất thụ nhất công,

Đăng bởi: Lapinjjeon

977 - 144 - 10

Tác giả: Vô Sênh Vị Ca Thể loại: Thanh xuân, Hài, Thụ lãnh đạm não tàn x Công thích các bé