Truyện của Lhrjjk

Đăng bởi: Lhrjjk

547287 - 31084 - 110

"No H no life"- mấy bà đọc giả said ☁

Đăng bởi: Lhrjjk

13575 - 639 - 10

"HR"-Câu trả lời đó có nghĩa gì chứ?? 😶 Thể loại: hài hước, lãng mạn, ngược, H nhẹ 🐺🐺

Đăng bởi: Lhrjjk

577 - 46 - 4

Có những sự đau đớn mà không phải ai cũng hiểu! Tình cảm dành cho thần tượng cũng là một