Truyện của Lhrjjk

Đăng bởi: Lhrjjk

1188 - 91 - 4

Có những sự đau đớn mà không phải ai cũng hiểu! Tình cảm dành cho thần tượng cũng là một

Đăng bởi: Lhrjjk

638329 - 34664 - 110

"No H no life"- mấy bà đọc giả said ☁

Đăng bởi: Lhrjjk

18494 - 877 - 10

"HR"-Câu trả lời đó có nghĩa gì chứ?? 😶 Thể loại: hài hước, lãng mạn, ngược, H nhẹ 🐺🐺