Truyện của Lieusat

Đăng bởi: Lieusat

295247 - 1264 - 34

Bản dịch. C839 ngày 23.4.2018 Truyện đang viết, vui lòng cân nhắc trước khi nhảy hố 👌 Giữ nguyên bản của team dịch

Đăng bởi: Lieusat

354 - 5 - 7

Bản dịch - UPDATE C50 --***- Sự đối lập mà hài hòa gần như hoàn hảo. Nhân vật chính hưởng thụ nhân

Đăng bởi: Lieusat

239 - 1 - 1

Đăng bởi: Lieusat

122 - 1 - 1

Đăng bởi: Lieusat

92 - 2 - 1

Đăng bởi: Lieusat

1133 - 8 - 1

Đăng bởi: Lieusat

16 - 0 - 9

Tác giả : Vong Ngữ Thể loại: Tiên Hiệp Hình thức: convert Tiếp nối Phần 1(Phàm nhân tu tiên truyện) ~~~Giới thiệu~~~ Phàm nhân