Truyện của Lieusat

Đăng bởi: Lieusat

69883 - 392 - 16

Bản dịch. UPDATE C389 ngày 17/8 -- Truyện ra nhỏ giọt quá ae ơiiii ---- Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên - Tác

Đăng bởi: Lieusat

1107 - 7 - 1

Đăng bởi: Lieusat

40 - 0 - 1

Bản dịch- update c15 -- Sự đối lập mà hài hòa gần như hoàn hảo. Nhân vật chính hưởng thụ nhân sinh,

Đăng bởi: Lieusat

237 - 1 - 1

Đăng bởi: Lieusat

89 - 0 - 1

Đăng bởi: Lieusat

107 - 0 - 1