Truyện của Lieusat

Đăng bởi: Lieusat

65 - 0 - 1

Bản dịch- update c15 -- Sự đối lập mà hài hòa gần như hoàn hảo. Nhân vật chính hưởng thụ nhân sinh,

Đăng bởi: Lieusat

118697 - 621 - 21

Bản dịch. UPDATE C512 ngày 21.10.2018 ***---*** PHÀM NHÂN TU TIÊN CHI TIÊN GIỚI THIÊN (Phàm nhân tu tiên 2) Tác giả: Vong Ngữ. Giới

Đăng bởi: Lieusat

111 - 0 - 1

Đăng bởi: Lieusat

90 - 0 - 1

Đăng bởi: Lieusat

1119 - 7 - 1

Đăng bởi: Lieusat

237 - 1 - 1