Truyện của Lieusat

Đăng bởi: Lieusat

118 - 1 - 1

Đăng bởi: Lieusat

205175 - 968 - 27

Bản dịch. C666 ngày 15h30 ngày 16.1.2018 - Vậy là đã xong chặng đường 600 chương đầu. Cảm ơn các độc giả đã

Đăng bởi: Lieusat

1128 - 7 - 1

Đăng bởi: Lieusat

91 - 0 - 1

Đăng bởi: Lieusat

237 - 1 - 1

Đăng bởi: Lieusat

241 - 0 - 5

Bản dịch - UPDATE C50 --***- Sự đối lập mà hài hòa gần như hoàn hảo. Nhân vật chính hưởng thụ nhân