Truyện của Linhchishinkai123

Đăng bởi: Linhchishinkai123

800 - 190 - 9

Nếu ngày mai không có tôi....

Đăng bởi: Linhchishinkai123

4711 - 876 - 43

Không có cách nào quên đi bóng hình người... Vậy

Đăng bởi: Linhchishinkai123

28 - 3 - 2

Shinoburedo Iro ni ide ni keri Wa ga koi ga Mono ya omou to Hito no

Đăng bởi: Linhchishinkai123

12 - 4 - 2

Tổng hợp mấy cái cảm nhận linh tinh của mình...