Truyện của Linhchishinkai123

Đăng bởi: Linhchishinkai123

13 - 4 - 2

Tổng hợp mấy cái cảm nhận linh tinh của mình...

Đăng bởi: Linhchishinkai123

167 - 27 - 5

Shinoburedo Iro ni ide ni keri Wa ga koi ga Mono ya omou to Hito no

Đăng bởi: Linhchishinkai123

7732 - 1230 - 54

Không có cách nào quên đi bóng hình người... Vậy

Đăng bởi: Linhchishinkai123

1562 - 264 - 12

Nếu ngày mai không có tôi.... ........ liệu