Truyện của Linhchishinkai123

Đăng bởi: Linhchishinkai123

11455 - 1750 - 57

Không có cách nào quên đi bóng hình người... Vậy

Đăng bởi: Linhchishinkai123

252 - 27 - 5

Shinoburedo Iro ni ide ni keri Wa ga koi ga Mono ya omou to Hito no

Đăng bởi: Linhchishinkai123

2379 - 364 - 13

Nếu ngày mai không có tôi.... ........ liệu

Đăng bởi: Linhchishinkai123

29 - 5 - 2

Tổng hợp mấy cái cảm nhận linh tinh của mình...