Truyện của Linhchishinkai123

Đăng bởi: Linhchishinkai123

298 - 40 - 5

Shinoburedo Iro ni ide ni keri Wa ga koi ga Mono ya omou to Hito no

Đăng bởi: Linhchishinkai123

3311 - 507 - 13

Nếu ngày mai không có tôi.... ........ liệu

Đăng bởi: Linhchishinkai123

15500 - 2454 - 60

Không có cách nào quên đi bóng hình người... Vậy

Đăng bởi: Linhchishinkai123

40 - 6 - 2

Tổng hợp mấy cái cảm nhận linh tinh của mình...