Truyện của Littletofu94

Đăng bởi: Littletofu94

5868 - 1332 - 19

●Tác giả: Vô Danh ●Edit: Yang ●Nguồn: handatuyet.com ●Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H nặng. ●Couple: Jeon Jungkook x Min Yoongi (Tuấn

Đăng bởi: Littletofu94

3104 - 680 - 11

● Tác giả : Wildly ● Edit: Tiểu ly ● Thể loại : Nhất công nhất thụ, lạnh lùng công x đơn

Đăng bởi: Littletofu94

1551 - 462 - 12

● Tác giả: An Ngữ Phố ● Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Hiện đại, Thâm tình công x Ôn

Đăng bởi: Littletofu94

10916 - 2367 - 51

●Tác giả: Thượng Quan Tử Đan ●Editor: Băng Tiêu ●Beta - reader: Ying, kumiko, Băng Tiêu ●Thể loại: Hiện đại đô thị,

Đăng bởi: Littletofu94

3572 - 633 - 11

Tác giả: Phong Chi Vũ Editor: Hạ Vũ Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu, 1x1,HE, cung đình, biểu