Truyện của Llee_2468

Thanh xuân

Writing

Đăng bởi: Llee_2468

146 - 97 - 5

Đăng bởi: Llee_2468

29 - 16 - 1

• Tên truyện: lời nói dối tháng tư • Tác giả: llee và một tác giả khác • Thể loại: oneshort,

Đăng bởi: Llee_2468

54 - 22 - 1

• Tên truyện: khi sói và ma cà rồng yêu • Tác giả: llee • Thể loại: action, romance, supernatural • Tình trạng

Đăng bởi: Llee_2468

244 - 89 - 7

Nếu bạn là writer, designer,... đang đi lạc, chưa được nhận nuôi thì hãy tới gia đình 'The perfect team' Đây

Đăng bởi: Llee_2468

61 - 40 - 2

• Tên truyện: Bên kia thế giới thứ hai • Tác giả: llee • Thể loại: tình cảm , daily life (