Truyện của Llsf89

Đăng bởi: Llsf89

20 - 6 - 1

"... You're my everything My everything, my everything You're my everything My everything... 넌 내 모든 거야 내 여름이고 내 꿈이야 넌 내 모든 거야..."

Đăng bởi: Llsf89

7465 - 770 - 21

"Là mong muốn trên đời này sẽ có đứa trẻ tên Park Wooseob" Au: ll 1 phần là 1 truyện không liên

Đăng bởi: Llsf89

22 - 6 - 1

Khoảng cách giữa hai trái tim không cùng nhịp là bao nhiêu triệu năm ánh sáng?