Truyện của Lyliamiku

Đăng bởi: Lyliamiku

48396 - 610 - 31

Thứ nhất là mình xin phép chép truyện đã editor của bạn Diễn Vi trên google. Mình thật sự chẳng

Đăng bởi: Lyliamiku

39 - 5 - 2

Nàng là yêu anh sâu đậm không màng sống chết. Vì bảo vệ mẹ anh mà lâm vào hôn mê

Đăng bởi: Lyliamiku

41171 - 1513 - 70

Nàng, Độc Linh là một hồi phong ba của thế giới hắc đạo cũng như cổ võ trên trái đất.

Đăng bởi: Lyliamiku

508 - 71 - 16

Ảnh bìa - Credit : -Thien ---------------------- "Cuồng ngạo, tùy hứng là ta. Ai dám quản ! " Nàng,