Truyện của Lyliamiku

Đăng bởi: Lyliamiku

60 - 9 - 5

Từ thuở ấu thơ, nàng đã bị khinh miệt và coi thường... Chỉ bởi vì nàng là con của một

Đăng bởi: Lyliamiku

664 - 87 - 19

Ảnh bìa - Credit : -Thien ---------------------- Nàng, Bạch Trúc Đào... cả đời đều trải qua

Đăng bởi: Lyliamiku

129 - 27 - 3

[ * Cân nhắc trước khi đọc : Nói về Gui tỷ nữ thần của ta, ai anti thì xin