Truyện của Macmac411

Đăng bởi: Macmac411

1755 - 62 - 5

Tác giả: Sơn U Quân Thể loại: Cận đại (sau chiến tranh), song thị giác, trước ngược công sau ngược thụ,

Đăng bởi: Macmac411

2864 - 100 - 14

Tác giả: Quỷ Sửu Tình trạng bản gốc: Hoàn Thể loại: Hiện đại, trúc mã, ôn nhu ngốc công x phúc hắc

Đăng bởi: Macmac411

21220 - 904 - 4

Tên truyện: Thừa Tướng Có Hỷ Thể loại: Thâm tình đế vương công x Thừa tướng trọng lễ tiết thụ, ngược,

Đăng bởi: Macmac411

28482 - 2244 - 13

Văn án: Trên đường cái Lâm Hạo Miểu nhất kiến chung tình với Ôn Văn. Rõ ràng biết đối phương đã có

Đăng bởi: Macmac411

7754 - 466 - 30

Tác giả: Qifu A Edit: Cửu Nguyệt Chuyển ngữ: QT thần thánh + GG biết tuốt Thể loại: Ngôi thứ nhất trì độn

Đăng bởi: Macmac411

3472 - 126 - 26

Tác giả: Một Cây Nấm Chăm Chỉ Văn án: Chuyện về một tiểu công từng là thẳng nam, sau khi mất trí

Đăng bởi: Macmac411

2021 - 108 - 29

Tên truyện: Kia một luồng hy vọng Tác giả: Thủy Mặc Chi Nhân Văn án: Bành Vũ ngoại hình bình thường không có

Đăng bởi: Macmac411

87354 - 3536 - 56

Tác giả: Hoài Thượng Editor: Nhã Anh Thể loại: Đam mỹ hiện đại, hắc bang, cường thủ hào đoạt, 1×1 (Trịnh Bình

Đăng bởi: Macmac411

1268 - 51 - 4

Có bạn đã reup đến chương 20 nhưng đợi lâu qía không thấy up lên tiếp nên tự thân vận