Truyện của Macmac411

Đăng bởi: Macmac411

933 - 43 - 4

Có bạn đã reup đến chương 20 nhưng đợi lâu qía không thấy up lên tiếp nên tự thân vận

Đăng bởi: Macmac411

5570 - 349 - 30

Tác giả: Qifu A Edit: Cửu Nguyệt Chuyển ngữ: QT thần thánh + GG biết tuốt Thể loại: Ngôi thứ nhất trì độn

Đăng bởi: Macmac411

845 - 94 - 29

Tên truyện: Kia một luồng hy vọng Tác giả: Thủy Mặc Chi Nhân Văn án: Bành Vũ ngoại hình bình thường không có

Đăng bởi: Macmac411

18961 - 1472 - 13

Văn án: Trên đường cái Lâm Hạo Miểu nhất kiến chung tình với Ôn Văn. Rõ ràng biết đối phương đã có

Đăng bởi: Macmac411

1915 - 46 - 26

Tác giả: Một Cây Nấm Chăm Chỉ Văn án: Chuyện về một tiểu công từng là thẳng nam, sau khi mất trí

Đăng bởi: Macmac411

1814 - 78 - 14

Tác giả: Quỷ Sửu Tình trạng bản gốc: Hoàn Thể loại: Hiện đại, trúc mã, ôn nhu ngốc công x phúc hắc

Đăng bởi: Macmac411

1086 - 39 - 5

Tác giả: Sơn U Quân Thể loại: Cận đại (sau chiến tranh), song thị giác, trước ngược công sau ngược thụ,

Đăng bởi: Macmac411

61357 - 2377 - 56

Tác giả: Hoài Thượng Editor: Nhã Anh Thể loại: Đam mỹ hiện đại, hắc bang, cường thủ hào đoạt, 1×1 (Trịnh Bình

Đăng bởi: Macmac411

14916 - 659 - 4

Tên truyện: Thừa Tướng Có Hỷ Thể loại: Thâm tình đế vương công x Thừa tướng trọng lễ tiết thụ, ngược,