Truyện của Minyeon_147

Đăng bởi: Minyeon_147

253 - 31 - 1

Chuyển ver @minyeon_147 ~ MYSKER

Đăng bởi: Minyeon_147

1465 - 308 - 12

Tác giả: Phạm Quỳnh Anh Thể loại: Bách hợp, nữ x nữ sinh tử, truyện teen Couple: MinYeon Số chương: 12 Chuyển ver: @minyeon_147

Đăng bởi: Minyeon_147

808 - 260 - 18

Tác giả: Đinh Mặc Người dịch: Greenrosetq Thể loại: Hiện đại, nữ x nữ, trinh thám, phá án, nữ cường, HE Chuyển ver:

Đăng bởi: Minyeon_147

1634 - 455 - 49

Tác giả : Lạc Khuynh Edit : @quansama Thể loại: Bách hợp, cung đình, cổ đại, 1x1, HE, có H (ít) Tình trạng:

Đăng bởi: Minyeon_147

2046 - 438 - 32

Tên gốc: Tiền tài quan hệ Tác giả: Đẩu M Thể loại: đô thị tình duyên, bao nuôi, H văn, 1x1, HE Couple:

Đăng bởi: Minyeon_147

1960 - 408 - 20

Tác giả : Chu Khinh Thể loại: Chuyển Bách hợp Chuyển ver: @minyeon_147 ~ MYSKER Couple: Trí Nghiên x Hiếu Mẫn (Nhân vật