Truyện của Miscellaneous_

Đăng bởi: Miscellaneous_

1144 - 374 - 13

work: seen "muốn loại bỏ những người đáng ghét ra khỏi cuộc đời, thật không phải khó nhỉ?" |written by: misellaneous_ | |published

Đăng bởi: Miscellaneous_

51 - 13 - 1

chỉ là xàm time thôi -.-

Đăng bởi: Miscellaneous_

563 - 326 - 10

" bức thư? hay lời tâm sự? " ➡work: the letter |written by: @districtnine_| |published on 20012018| |status: completed| ---------------------------------- ❌note: do not bring anywhere without

Đăng bởi: Miscellaneous_

13938 - 2352 - 42

" nhìn thấy các linh hồn, thực sự rất đáng sợ nhỉ? " ➡work: stay with me |written by: @dealwcater| |published in 2017| |status: