Truyện của Namjoon94_99

Đăng bởi: Namjoon94_99

84818 - 10262 - 61

.....

Đăng bởi: Namjoon94_99

220848 - 17144 - 101

như phần 1

Đăng bởi: Namjoon94_99

259897 - 20325 - 100

Đọc truyện rồi từ từ tưởng tượng . Có thể kết hợp với nhạc để tăng thêm cảm xúc. Mình là fan

Đăng bởi: Namjoon94_99

239523 - 19952 - 103

.....