Truyện của Ngansime

Đăng bởi: Ngansime

325 - 41 - 7

"Có lẽ đó chỉ là sự tình cờ nhưng em sẽ luôn trân trọng và bảo vệ nó...Bởi đối với

Đăng bởi: Ngansime

13 - 3 - 1

"Từng giây qua đi,lại có thêm một khoảnh khắc trở thành quá khứ Nhưng tôi đã tìm thấy lí do để