Truyện của Ngansime

Đăng bởi: Ngansime

600 - 79 - 10

"Có lẽ đó chỉ là sự tình cờ nhưng em sẽ luôn trân trọng và bảo vệ nó,bởi đối với

Đăng bởi: Ngansime

30 - 8 - 1

Tớ tình cờ được biết cậu.Tớ được yêu thương cậu.Nhưng tớ không may mắn đến như vậy...May mắn 1 lần