Truyện của Nguyendiepnckt

Đăng bởi: Nguyendiepnckt

3762 - 59 - 15

Bạn đã bao giờ nghe nói đến một tổ chức tâm linh do nhà nước quản lý ? Bạn có biết

Đăng bởi: Nguyendiepnckt

17886 - 183 - 50

Kể về quá trình trở thành đạo sĩ của một kẻ vô cùng xảo quyệt, bẩn bựa và miễn bình

Đăng bởi: Nguyendiepnckt

807 - 35 - 16

Tấn - thầy mo nổi tiếng nhất vùng kinh bắc sau một biến cố lớn khiến cho linh hồn chuyển