Truyện của Nguyendiepnckt

Đăng bởi: Nguyendiepnckt

20428 - 221 - 50

Kể về quá trình trở thành đạo sĩ của một kẻ vô cùng xảo quyệt, bẩn bựa và miễn bình

Đăng bởi: Nguyendiepnckt

1571 - 53 - 16

Tấn - thầy mo nổi tiếng nhất vùng kinh bắc sau một biến cố lớn khiến cho linh hồn chuyển

Đăng bởi: Nguyendiepnckt

5116 - 125 - 15

Bạn đã bao giờ nghe nói đến một tổ chức tâm linh do nhà nước quản lý ? Bạn có biết