Truyện của Nguyenxunu

Đăng bởi: Nguyenxunu

8013 - 312 - 11

Cô là vị siêu cấp Sát thủ,cô làm mọi việc-không cần biết là đúng hai sai,chỉ cần có thù lao

Đăng bởi: Nguyenxunu

961 - 39 - 4

Minh An Hy-cái tên mang đầy sự hòa bình nhưng trái ngược với cái tên,cô là một Thiên Sát thần,mang

Đăng bởi: Nguyenxunu

195 - 13 - 1

Vô truyện thì biết đi