Truyện của Nguyenxunu

Đăng bởi: Nguyenxunu

4458 - 211 - 10

Cô là vị siêu cấp Sát thủ,cô làm mọi việc-không cần biết là đúng hai sai,chỉ cần có thù lao

Đăng bởi: Nguyenxunu

586 - 25 - 4

Minh An Hy-cái tên mang đầy sự hòa bình nhưng trái ngược với cái tên,cô là một Thiên Sát thần,mang

Đăng bởi: Nguyenxunu

76 - 5 - 1

Vô truyện thì biết đi

Đăng bởi: Nguyenxunu

491 - 48 - 3

Cô, Hoàng Dạ Vũ Thiên Nam là một cô gái bình thường rất nham hiểm, quỷ quyệt. Cô luôn có