Truyện của Nguyenxunu

Đăng bởi: Nguyenxunu

6716 - 267 - 11

Cô là vị siêu cấp Sát thủ,cô làm mọi việc-không cần biết là đúng hai sai,chỉ cần có thù lao

Đăng bởi: Nguyenxunu

144 - 9 - 1

Vô truyện thì biết đi

Đăng bởi: Nguyenxunu

754 - 31 - 4

Minh An Hy-cái tên mang đầy sự hòa bình nhưng trái ngược với cái tên,cô là một Thiên Sát thần,mang

Đăng bởi: Nguyenxunu

682 - 55 - 3

Cô, Hoàng Dạ Vũ Thiên Nam là một cô gái bình thường rất nham hiểm, quỷ quyệt. Cô luôn có