Truyện của NhiTiu8

Đăng bởi: NhiTiu8

37 - 4 - 2

Cô là người bình thường gặp anh là người ma cà rồng , giữa hai người sinh ra tình cảm

Đăng bởi: NhiTiu8

14 - 5 - 2

Chỉ cần em nói em nhớ anh , anh sẽ bỏ hết mọi buổn khổ trong ngần ấy thời gian

Đăng bởi: NhiTiu8

1445 - 146 - 25

Anh cho em mượn bờ vai để em gục đầu khóc, mượn đôi tai để lắng nghe, đôi tay để