Truyện của Nhtra_

Đăng bởi: Nhtra_

1304 - 120 - 21

sweet like his smile.

Đăng bởi: Nhtra_

4009 - 370 - 72

ngồi xuống đây và kể cho nhau nghe câu chuyện của riêng mình. phần tiếp theo của "tâm tư của em". |sưu

cover museum

Writing

Đăng bởi: Nhtra_

85 - 9 - 5

designed by @nhtra_

Đăng bởi: Nhtra_

225295 - 4576 - 200

hãy để những con chữ nói ra lòng bạn. |sưu tầm|