Truyện của Nhtra_

trích dẫn

Writing

Đăng bởi: Nhtra_

45808 - 1151 - 130

hãy để những con chữ nói ra lòng bạn. |sưu tầm|

my stories

Writing

Đăng bởi: Nhtra_

51 - 4 - 3

i've thought about you so much today.