Truyện của Nhtra_

Đăng bởi: Nhtra_

904 - 50 - 13

sweet likes his smile.

Đăng bởi: Nhtra_

1685 - 102 - 42

ngồi xuống đây và kể cho nhau nghe câu chuyện của riêng mình. phần tiếp theo của "tâm tư của em". |sưu

Đăng bởi: Nhtra_

34 - 1 - 1

boy why cant you see?

Đăng bởi: Nhtra_

169283 - 3581 - 200

hãy để những con chữ nói ra lòng bạn. |sưu tầm|