Truyện của Nth166

Đăng bởi: Nth166

26612 - 492 - 66

Là Tập 5 của loạt truyện bản thông báo tử vong. Tác giả: Chu Hạo Huy. Dịch giả: Hương Ly Đơn