Truyện của Nth166

Đăng bởi: Nth166

57106 - 725 - 77

Là Tập 5 của loạt truyện bản thông báo tử vong. Tác giả: Chu Hạo Huy. Dịch giả: Hương Ly Đơn

Đăng bởi: Nth166

5165 - 136 - 34

«Gọi là ngoại truyện của Bản thông báo tử vong nhưng truyện này không liên quan tí nào tới Serie