Truyện của Nth166

Đăng bởi: Nth166

51709 - 652 - 77

Là Tập 5 của loạt truyện bản thông báo tử vong. Tác giả: Chu Hạo Huy. Dịch giả: Hương Ly Đơn

Đăng bởi: Nth166

3006 - 45 - 34

«Gọi là ngoại truyện của Bản thông báo tử vong nhưng truyện này không liên quan tí nào tới Serie