Truyện của Nvthaiha3009

Đăng bởi: Nvthaiha3009

349 - 36 - 8

Cậu đuợc nhận vào làm trong tập đoàn lớn ở thành phố A, gặp lại cả cố nhân. Phải chăng

Đăng bởi: Nvthaiha3009

125 - 14 - 5

Có đôi lúc nhiều bí ẩn vẫn đang hiện hữu xung quanh ta mà ta chưa hề biết...Những bí ẩn