Truyện của Nvthaiha3009

Đăng bởi: Nvthaiha3009

43 - 6 - 2

Có đôi lúc nhiều bí ẩn vẫn đang hiện hữu xung quanh ta mà ta chưa hề biết...Những bí ẩn

Đăng bởi: Nvthaiha3009

146 - 27 - 7

Cậu đuợc nhận vào làm trong tập đoàn lớn ở thành phố A, gặp lại cả cố nhân. Phải chăng