Truyện của Onedemort

Đăng bởi: Onedemort

124 - 34 - 1

cảm hứng đến từ người thương @douglaszure

Đăng bởi: Onedemort

202 - 32 - 1

Mừng em bé debut. Hãy thật thành công nha Jeong Sewoon

Đăng bởi: Onedemort

200 - 27 - 1

Đi xa mấy rồi cũng sẽ về. Mừng quá hôm nay các em gặp nhau rồi ;;_;;

Đăng bởi: Onedemort

3465 - 52 - 1

Series tính tịnh tình tang của thầy giáo Vật Lý và anh cảnh sát.

Đăng bởi: Onedemort

164 - 43 - 1

aladin!au ® a little ooc

Đăng bởi: Onedemort

65 - 11 - 1

yêu anh ấy, cần rất nhiều kiên nhẫn, nhưng Chae Hyungwon lại là một gã trai cái gì cũng có,

Đăng bởi: Onedemort

56 - 10 - 1

Writer's notes: - Có sự thay đổi về tuổi tác. - Hoàn toàn dựa theo trí tưởng tượng. - Shin Hoseok bottom.

Đăng bởi: Onedemort

135 - 15 - 1

warning: shin hoseok bottom.

Đăng bởi: Onedemort

314 - 52 - 1

Chỉ có kẻ ngốc mới yêu anh, chỉ có kẻ ngốc mới như em, điên cuồng yêu anh mãi thôi...

Đăng bởi: Onedemort

176 - 39 - 1

Đã qua cả ngàn năm