Truyện của Oohlaiiiiii

Đăng bởi: Oohlaiiiiii

10139 - 131 - 10

Niềm tin đôi khi lại trở thành thứ tín ngưỡng duy nhất mà nếu như không bấu víu vào nó

Đăng bởi: Oohlaiiiiii

54934 - 743 - 18

...Một gã cảnh sát đứng trước mặt ta nói: "Trần hiệu trưởng, thời gian tử vong của hai sinh viên