Truyện của Phinguyetlau

Đăng bởi: Phinguyetlau

6519 - 1169 - 73

V đại: Ai... Tôi vốn chỉ định làm một phù thuỷ quèn, kiếm chút tiền boa, sau đó kết hôn

Đăng bởi: Phinguyetlau

27855 - 1159 - 67

You've always been my best friend, my soul mate, and now I've fallen in love with you too. Why is

Đăng bởi: Phinguyetlau

3824 - 112 - 6

Sau khi chia tay không thể làm bạn bè, bởi cả hai đều bị thương tổn, cũng không thể làm

Đăng bởi: Phinguyetlau

32927 - 2405 - 30

Không biết có ai còn nhớ vị bác sĩ thú y khốn khổ và phòng khám thú y hầu như

Đăng bởi: Phinguyetlau

7166 - 660 - 13

Ở rất lâu rất lâu trước đây, có một vị bác sĩ thú y sống trong một thị trấn nhỏ

Đăng bởi: Phinguyetlau

5469 - 143 - 10

"Khói thuốc là thứ độc hại. Cả thế giới đều biết rõ điều đó. Tình yêu cũng là một thứ

Đăng bởi: Phinguyetlau

901 - 114 - 6

Vừa thức dậy, cả vương cung đều biến thành hùng hài tử (#゜Д゜)

Đăng bởi: Phinguyetlau

42399 - 3128 - 31

Lạc Tái một mình du học ở dị quốc, cuối cùng thực hiện được giấc mơ -- mở một phòng

Đăng bởi: Phinguyetlau

2098 - 62 - 4

Bao gồm 4 đoản văn của tác giả Bách Quỷ Dạ Hành - Ngộ Long Ký - Chàng Quỷ Ký - Tao Hắc

Đăng bởi: Phinguyetlau

6152 - 233 - 20

Hogwarts, Hogwarts, Hoggy Warty Hogwarts, Teach us something please, Whether we be old and bald, Or young with scabby knees, Our heads could do