Truyện của Phinguyetlau

Đăng bởi: Phinguyetlau

52773 - 3835 - 30

Không biết có ai còn nhớ vị bác sĩ thú y khốn khổ và phòng khám thú y hầu như

Đăng bởi: Phinguyetlau

12628 - 1083 - 54

"Rain, Storm, Cloud, Sun, Mist, and Lightning, he influences all of them. He understands and accepts all of them."

Đăng bởi: Phinguyetlau

23846 - 2078 - 23

Ở rất lâu rất lâu trước đây, có một vị bác sĩ thú y sống trong một thị trấn nhỏ

Đăng bởi: Phinguyetlau

10953 - 995 - 18

Đặt chân lên mảnh đất quê hương, bác sĩ xui xẻo được thả nhẹ lòng mình cuối cùng cũng thoát

Đăng bởi: Phinguyetlau

32556 - 1475 - 70

You've always been my best friend, my soul mate, and now I've fallen in love with you too. Why is

Đăng bởi: Phinguyetlau

2819 - 313 - 6

Vừa thức dậy, cả vương cung đều biến thành hùng hài tử (#゜Д゜)

Đăng bởi: Phinguyetlau

73 - 15 - 10

When the tree leaves dance, one shall find flames. The fire's shadow will illuminate the village, and once again, tree

Đăng bởi: Phinguyetlau

1104 - 144 - 7

01. Học Viện Tư Thục Thần Cầm 02. Thợ săn rớt vào ổ hồ ly 03. ...

Đăng bởi: Phinguyetlau

7465 - 278 - 21

Hogwarts, Hogwarts, Hoggy Warty Hogwarts, Teach us something please, Whether we be old and bald, Or young with scabby knees, Our heads could do

Đăng bởi: Phinguyetlau

542 - 209 - 58

Nếu như Tobirama có một cái ChatRoom, có thể kết nối với 'mình' ở các thế giới song song, vậy