Truyện của Phuong_truc95

Đăng bởi: Phuong_truc95

202 - 108 - 18

Tác giả:Bạch Cốt Tinh Thể loại:Đam Mỹ, Sủng, Đoản Văn Nguồn:mrdowner.wordpress.com Trạng thái:Full ------------------------------------------ Editor: Mr.Downer Thể loại: Hiện đại, đoản văn, sinh tử, biệt

Đăng bởi: Phuong_truc95

505 - 121 - 20

Tác giả:Huỳnh Dạ Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:haanhcu.wordpress.com Trạng thái:Full ------------------------------ Edit: Hà Hi, Lạc Hi Thể loại: Hiện đại, lạnh lùng công với ôn nhu thụ,

Đăng bởi: Phuong_truc95

183 - 41 - 7

Tác giả:Hoài Dực Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:butlong0804.blogspot.com Trạng thái:Full ----------------------------------------- Edit: Bút Chì 0804 Beta: Bỉ Ngạn Hoa Thể loại: Hiện đại, hắc bang, ngọt, h văn

Đăng bởi: Phuong_truc95

75 - 16 - 16

Tác giả:Lục Dã Thiên Hạc Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại Nguồn:yuyu0108.wordpress.com, baekinc92.wordpress.com Trạng thái:Full ---------------------------------------------------- Thể loại: nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh,

Đăng bởi: Phuong_truc95

2815 - 510 - 62

Tác giả:Nhất Trúc de U Hoàng Thể loại:Đam Mỹ, Sủng Nguồn:nuvuongdainhan2907.wordpress.com Trạng thái:Full ------------------------------------------------------------------------ Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm

Đăng bởi: Phuong_truc95

793 - 228 - 42

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại Tên gốc: Tự tòng ngã bả sinh ý

Đăng bởi: Phuong_truc95

52 - 16 - 4

Tác giả:Nhất Mai Xoa Cụ Thể loại:Đam Mỹ Trạng thái:Full ------------------------------- Thể loại: Hiện đại, 1×1, Quản lý khách sạn công X thân tàn

Đăng bởi: Phuong_truc95

2862 - 247 - 48

Re-up chưa có sự đồng ý tác giả Nếu tác giả muốn mình gở xuống mình sẽ gở Vì truyện tác giả

Đăng bởi: Phuong_truc95

1174 - 102 - 19

Truyện chui mong đừng đem ra ngoài

Đăng bởi: Phuong_truc95

1111 - 342 - 46

Tác giả:Vô Ti Thể loại:Đam Mỹ, Hài Hước Nguồn:techanjj.wordpress.com Trạng thái:Full Editor: Secretwind Beta: Techanjj Thể loại: hiện đại, bá đạo thủ trưởng công vs ngốc