Truyện của Popi-san

The New Earth

Writing

Đăng bởi: Popi-san

342 - 107 - 14

vào năm 2*** trái đất bị rơi vào một sự kiện vô cùng khủng khiếp, các học giả và nhà

Đăng bởi: Popi-san

1864 - 261 - 12

bộ này là bộ thứ ba của tôi rồi ahihi. bộ truyện nói về một anh main tên Yuuji bị một

Đăng bởi: Popi-san

18752 - 1139 - 32

bộ này là một bộ isekai phổ cmn thông cực kì nên nó sẽ mau nhạt. NHƯNG cứ vào coi đi