Truyện của Quansama

Đăng bởi: Quansama

418 - 44 - 2

Thể loại: mau xuyên, bách hợp Văn án: Dư Tây đã chết. Được hệ thống gọi đi vào trong sách cứu vớt

Đăng bởi: Quansama

337958 - 18382 - 95

- Bộ edit thứ 3 - Thể loại: GL, điền văn, cổ đại, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ,

Đăng bởi: Quansama

102 - 5 - 2

Vì mò mò dc 1 quyển xuất bản năm 1929, xúc động quá nên type lại với chính tả 2017,

D R A F T

Writing

Đăng bởi: Quansama

56 - 1 - 2

Như tiêu đề, draft

Đăng bởi: Quansama

25855 - 1178 - 28

Thể loại: GL, Xuyên Không, Bách Hợp, Ngược, Sủng, HE Tác phẩm: TẢNG ƯƠNG THÁC Tác giả: Tảng Ương Thác Edit: tịnhquân Tình

Đăng bởi: Quansama

1330630 - 43302 - 164

-Bộ edit lần đầu tiên- Thể loại: Bách hợp, cung đình, cổ đại, 1x1, HE, có H(ít) Tình

Đăng bởi: Quansama

185269 - 10978 - 64

Tựa: Chiết Yêu Tác giả: Mộ Thành Tuyết Thể loại: Cung đình hầu tước, Sủng, HE Couple: Túc Mệnh x Lưu Quang 62 chương

Đăng bởi: Quansama

356467 - 13966 - 88

- Bộ edit thứ 2 - Thể loại: xuyên không, ngược, sủng, hài, có H, HE. Couple: Đường Ngữ Yên

Đăng bởi: Quansama

6502 - 177 - 72

Thể loại: cổ đại, cung đấu, trọng sinh, ngược nam, nam x nữ không phải bách hợp (-: nam x

Đăng bởi: Quansama

147359 - 13918 - 86

TIỂU THUYẾT BÁCH HỢP Tên tác phẩm: Âm Duyên Kết Tác giả: Tang Lý Độ dài: 129 chương Nhân vật chính: Diệp Kết Mạn,