Truyện của Quansama

xàm ngôn

Writing

Đăng bởi: Quansama

43 - 1 - 2

- duy chỉ xàm ngôn

Đăng bởi: Quansama

1202 - 147 - 9

Thể loại: mau xuyên, bách hợp, gxg, gl Văn án: Dư Tây đã chết. Được hệ thống gọi đi vào trong sách

Đăng bởi: Quansama

397934 - 15986 - 88

- Bộ edit thứ 2 - Thể loại: xuyên không, ngược, sủng, hài, có H, HE. Couple: Đường Ngữ Yên

Đăng bởi: Quansama

8413 - 732 - 20

Đây là bộ cuối cùng nằm trong 1 hệ liệt 4 bộ của Mộ Thành Tuyết, bao gồm: Tướng Quân

Đăng bởi: Quansama

1573114 - 52547 - 164

-Bộ edit lần đầu tiên- Thể loại: Bách hợp, cung đình, cổ đại, 1x1, HE, có H(ít) Tình

Đăng bởi: Quansama

63 - 2 - 1

Thể loại: huyền huyễn, cổ đại, trọng sinh, he Tiết tử: Liễu Mộ Tịch đã chết....... Lặng lẽ chết tại tiểu viện

Đăng bởi: Quansama

236 - 4 - 10

- Tựa: Hàn Môn Sủng Hậu - Tác giả: Tử Hiểu - Thể loại: ngôn tình, cổ đại, xuyên không, HE - 200c

Đăng bởi: Quansama

1740 - 65 - 3

Văn án: Duyến khởi, duyến diệt Hoa khai, hoa lạc Triều sinh, triều tiêu Vân quyển, vân thư Thế gian vạn vật đều có lý

Đăng bởi: Quansama

134 - 6 - 2

Vì mò mò dc 1 quyển xuất bản năm 1929, xúc động quá nên type lại với chính tả 2017,

Đăng bởi: Quansama

37630 - 1039 - 133

- Thể loại: cổ đại, cung đấu, trọng sinh, ngược nam - Nam x nữ không phải bách hợp (-: nam