Truyện của Rimmy007

Đăng bởi: Rimmy007

83584 - 3880 - 22

Tác giả: Rim Thể loại: Hiện đại, hắc bang tàn bạo công x cường thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ

Đăng bởi: Rimmy007

65357 - 3551 - 70

Tác giả: Ngư Mộ Diêu. Thể loại: Xuyên không, bá đạo si tình cường công, cường thụ, cường thủ hào đoạt,