Truyện của Rimmy007

Đăng bởi: Rimmy007

135520 - 6322 - 29

Tác giả: Rim Thể loại: Hiện đại, tàn bạo công x cường thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Đăng bởi: Rimmy007

94378 - 5773 - 83

Tác giả: Ngư Mộ Diêu. Thể loại: Xuyên không, bá đạo si tình cường công, cường thụ, cường thủ hào đoạt,