Truyện của Rubymoon3004

Đăng bởi: Rubymoon3004

87 - 12 - 12

Tác giả: Ruby Nguyên tác: Manga 7 seeds của tác giả Tamura Yumi Thể loại: Sinh tồn nơi hoang dã, thế

Đăng bởi: Rubymoon3004

150 - 8 - 10

Tác giả: Nhĩ Nhã Edit + Beta: Ruby + Ji Shin + Carmen (Vi Vi) Nguồn QT+raw: Yuuri1051991

Đăng bởi: Rubymoon3004

36124 - 1169 - 127

Tác giả: Nhĩ Nhã Edit + Beta: Ruby Nguồn QT+raw: Yuuri1051991 Giới thiệu: 《 Hắc Phong Thành Chiến Ký 》