Truyện của S_Lyn_111

Đăng bởi: S_Lyn_111

2788 - 184 - 19

Truyện này tớ viết khá lâu rồi, chap 1 đăng vào tháng 1 năm 2017, sau khi Sơn Tùng MTP

419 Hay 1314

Writing

Đăng bởi: S_Lyn_111

748629 - 22072 - 49

Truyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :)) 419: for one night 1314: 一生一世: một đời một kiếp Truyện có yếu

Đăng bởi: S_Lyn_111

241277 - 10359 - 24

Truyện có yếu tố H, biến thái... Ai không thích vui lòng click back. Tớ không bất cứ trách nhiệm nào

Đăng bởi: S_Lyn_111

18218 - 710 - 3

Truyện có yếu tố H, SM (nữ bạo), giả incest...ai chưa đủ tuổi và dị ứng vui lòng click back.

Đồi thông

Writing

Đăng bởi: S_Lyn_111

19155 - 489 - 2

Truyện H và có yếu tố SM, nữ S (nữ bạo), ai dị ứng vui lòng click back. Ai ưng