Truyện của Shikiwi_

Đăng bởi: Shikiwi_

176 - 34 - 6

Đây là nhân vật creepypasta mà mình tạo ra. Cốt truyện của nhân vật cũng là do mình nghĩ. Đây

Đăng bởi: Shikiwi_

19 - 9 - 5

Just some random creepypasta stories that i've copied from another places on internet '-')/