Truyện của Shinnguyen1912

Đăng bởi: Shinnguyen1912

11677 - 137 - 11

Nữ cường, cổ xuyên kim, huyền huyễn, sủng văn, NP. PS: Truyện mở đầu ở thế kỷ 21, mà theo văn

Đăng bởi: Shinnguyen1912

13190 - 128 - 7

Cổ đại, Nữ cường, Cung đấu, Sủng văn, Cổ võ, NP.

Đăng bởi: Shinnguyen1912

26197 - 287 - 5

Nội dung giới thiệu: Nàng nếu như vô số người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ vua, Tự nàng xuất

Đăng bởi: Shinnguyen1912

45851 - 478 - 6

Nữ cường, Phúc Hắc, Ma huyễn, Học viện, Sủng văn, NP, P/s: Bối cảnh phương Tây

Đăng bởi: Shinnguyen1912

5714 - 64 - 3

Văn án Gặp được một con tiểu linh chi tinh làm sao bây giờ? Mọi người: Bắt lấy, ăn hết! Tiểu linh chi:

Đăng bởi: Shinnguyen1912

114624 - 1190 - 14

Nữ cường, Dị giới, Báo thù, Trọng sinh, Sảng văn.

Đăng bởi: Shinnguyen1912

24037 - 154 - 8

Trọng sinh, Nữ cường, Báo thù, Phúc hắc, Sủng văn, Cung đấu, NP.

Đăng bởi: Shinnguyen1912

19633 - 151 - 9

Đô thị, Sạch, Sủng văn, Nữ cường, NP, Phi nữ tôn.

Đăng bởi: Shinnguyen1912

59864 - 610 - 18

Xuyên qua, Nữ hoàng, Nam sinh con (có nam 9 ở nam tôn nữ ti quốc gia) , Nữ cường,

Đăng bởi: Shinnguyen1912

25068 - 173 - 3

Xuyên không, Nữ cường, Tu chân, Dị thế, NP.