Truyện của Strawbergi-

day dreamers

Writing

Đăng bởi: Strawbergi-

67602 - 5349 - 41

Somethin' sweet, somethin' bitter, somethin' sad... Highest rank : #21 by : strawbergi-

Enchanté

Full

Đăng bởi: Strawbergi-

62 - 13 - 1

re-up from my test

dooset daram

Writing

Đăng bởi: Strawbergi-

147357 - 15777 - 102

Một chuyện tình thừa muối thiếu mứt của hai bạn trẻ jungkook và t/b by : strawbergi- highest rank : #8

Đăng bởi: Strawbergi-

27 - 3 - 1

Đã có chuyện gì xảy ra giữa Taehyung và Hyebin?

TEST

Writing

Đăng bởi: Strawbergi-

146 - 3 - 2

trả test tại đây