Truyện của Sunnyforlife12

Đăng bởi: Sunnyforlife12

835 - 144 - 11

Người viết: Liễu (@sunnyforlife12) Thể loại: Parody, hài, ngẫu nhiên. Chương: 11 (đã hoàn thành) [Bạn có phải là thiên yết không? Nếu

Cậu chủ

Writing

Đăng bởi: Sunnyforlife12

13 - 0 - 3

Tác giả: Liễu (@sunnyforlife12) Thể loại: dễ thương, thụ chủ nhân vs công người hầu, 1vs1, công là thú, truyện

Đăng bởi: Sunnyforlife12

22 - 1 - 1

Người viết: Liễu (@sunnyforlife12) Thể loại: đam mỹ, còn lại thì tác giả chưa xác định. Văn án: Thử thách 'Ây

Đăng bởi: Sunnyforlife12

532 - 107 - 9

Tác giả: Liễu (@sunnyforlife12) Wattpad là một cộng đồng của nhiều loại người khác nhau. Trong đó có đọc

Đăng bởi: Sunnyforlife12

3431 - 479 - 29

Người phỏng vấn: Liễu (@sunnyforlife12) Thể loại: phi tiểu thuyết, hài, ngẫu nhiên. Credit cho bạn Vivian đã làm bìa cho mình

Đăng bởi: Sunnyforlife12

1149 - 121 - 13

Người viết: Liễu (@sunnyforlife12) Thể loại: hài, random. Chương: 13 (đã hoàn thành) [Bạn có bạn gái là hủ nữ không? Tôi

Đăng bởi: Sunnyforlife12

0 - 0 - 1

Tác giả: Liễu (@sunnyforlife12) Thể loại: bất ngờ, tình cảm, hài hước, 1vs1 [ Là một hủ nam lâu đời, Po

Tiểu Nam!

Writing

Đăng bởi: Sunnyforlife12

5 - 1 - 3

Tác giả: Liễu (@sunnyforlife12) Tiểu Nam lúc nhỏ xinh đẹp dịu dàng nết na bấy nhiêu thì lớn lên lại