Truyện của Sunnyforlife12

Đăng bởi: Sunnyforlife12

3736 - 486 - 29

Người phỏng vấn: Liễu (@sunnyforlife12) Thể loại: phi tiểu thuyết, hài, ngẫu nhiên. Credit cho bạn Vivian đã làm bìa cho mình

Đăng bởi: Sunnyforlife12

926 - 162 - 9

Tác giả: Liễu (@sunnyforlife12) Wattpad là một cộng đồng của nhiều loại người khác nhau. Trong đó có đọc

Đăng bởi: Sunnyforlife12

9 - 4 - 2

Người viết: Liễu (@sunnyforlife12) Thể loại: đam mỹ, còn lại thì tác giả chưa xác định. Văn án: Thử thách 'Ây

Đăng bởi: Sunnyforlife12

1555 - 132 - 13

Người viết: Liễu (@sunnyforlife12) Thể loại: hài, random. Chương: 13 (đã hoàn thành) [Bạn có bạn gái là hủ nữ không? Tôi

Cậu chủ

Writing

Đăng bởi: Sunnyforlife12

43 - 0 - 2

Tác giả: Liễu (@sunnyforlife12) Thể loại: thụ chủ nhân vs công người hầu, 1vs1, công là thú, truyện ngắn. ___________ ___________ Warning:

Đăng bởi: Sunnyforlife12

73 - 4 - 2

Tác giả: Liễu (sunnyforlife12) Thể loại: bách hợp, hắc hoá công vs hiền lành thụ, kinh dị, học đường Credit: Mây (@black4869)

Đăng bởi: Sunnyforlife12

1444 - 167 - 11

Người viết: Liễu (@sunnyforlife12) Thể loại: Parody, hài, ngẫu nhiên. Chương: 11 (đã hoàn thành) [Bạn có phải là thiên yết không? Nếu