Truyện của Tarunos

Đăng bởi: Tarunos

102 - 5 - 3

không chỉ có Shinichi mà còn có cả hattori, kaito, hakuba cũng bị teo nhỏ vì một nguyên nhân không