Truyện của Thaob067

Đăng bởi: Thaob067

4 - 0 - 2

Nàng tựa hoa anh túc, đẹp đến điên đảo lòng người dù cho biết là cực độc hại thân nhưng

Đăng bởi: Thaob067

1 - 0 - 1

Ta là nữ nhân của chàng, sinh ra vốn dĩ được định sẵn là nữ nhân của chàng, là vương