Truyện của Thaob067

Đăng bởi: Thaob067

40 - 4 - 2

"Tôi thích em, tôi thích em rất nhiều, xin hãy chấp nhận tôi." Vì câu nói này cậu bỏ đi