Truyện của Thaob067

Đăng bởi: Thaob067

2 - 0 - 1

hoa nhỏ xinh tươi vươn lên trong nắng sớm người qua đường vô tình lại không thương hoa kẻ hữu duyên

Đăng bởi: Thaob067

80 - 4 - 2

"Tôi thích em, tôi thích em rất nhiều, xin hãy chấp nhận tôi." Vì câu nói này cậu bỏ đi