Truyện của The_bad_word

Đăng bởi: The_bad_word

39 - 10 - 3

Ở một chiều không gian khác, ở một thế giới khác, mọi thứ vẫn chưa được hình thành, vẫn còn

Đăng bởi: The_bad_word

1758 - 266 - 14

Vào một ngày đẹp trời nào đó, một anh thanh niên nào đó đi lông nhông ngoài đường và được