Truyện của Thien_diep89

Đăng bởi: Thien_diep89

12126 - 1341 - 11

Tên truyện: Trọng Sinh Thiên Sinh Duyên Tác giả: Thiên Diệp (thien_diep89) Nhân vật chính: Hạo Thiên Kỳ x Bạch Ly Thể

Đăng bởi: Thien_diep89

226764 - 30133 - 135

Tên truyện: Thiên Phá Tinh Không Tác giả: Thiên Diệp (thien_diep89) Nhân vật chính: Vũ Thiên x Bạch Liên Y Tóm tắt: Nàng