Truyện của Thien_diep89

Đăng bởi: Thien_diep89

10675 - 1224 - 10

Tên truyện: Trọng Sinh Thiên Sinh Duyên Tác giả: Thiên Diệp (thien_diep89) Nhân vật chính: Hạo Thiên Kỳ x Bạch Ly Thể

Đăng bởi: Thien_diep89

214856 - 29119 - 132

Tên truyện: Thiên Phá Tinh Không Tác giả: Thiên Diệp (thien_diep89) Nhân vật chính: Vũ Thiên x Bạch Liên Y Tóm tắt: Nàng