Truyện của Thien_diep89

Đăng bởi: Thien_diep89

192684 - 27103 - 127

Tên truyện: Thiên Phá Tinh Không Tác giả: Thiên Diệp (thien_diep89) Nhân vật chính: Vũ Thiên x Bạch Liên Y Tóm tắt: Nàng

Đăng bởi: Thien_diep89

8847 - 1045 - 9

Tên truyện: Trọng Sinh Thiên Sinh Duyên Tác giả: Thiên Diệp (thien_diep89) Nhân vật chính: Hạo Thiên Kỳ x Bạch Ly Thể