Truyện của Thien_diep89

Đăng bởi: Thien_diep89

148471 - 21571 - 113

Tên truyện: Thiên Phá Tinh Không Tác giả: Thiên Diệp (thien_diep89) Nhân vật chính: Vũ Thiên x Bạch Liên Y Tóm tắt: Nàng

Đăng bởi: Thien_diep89

4976 - 589 - 8

Tên truyện: Trọng Sinh Thiên Sinh Duyên Tác giả: Thiên Diệp (thien_diep89) Nhân vật chính: Hạo Thiên Kỳ x Bạch Ly Thể