Truyện của Thien_diep89

Đăng bởi: Thien_diep89

13258 - 1416 - 11

Tên truyện: Trọng Sinh Thiên Sinh Duyên Tác giả: Thiên Diệp (thien_diep89) Nhân vật chính: Hạo Thiên Kỳ x Bạch Ly Thể

Đăng bởi: Thien_diep89

244551 - 32689 - 140

Tên truyện: Thiên Phá Tinh Không Tác giả: Thiên Diệp (thien_diep89) Nhân vật chính: Vũ Thiên x Bạch Liên Y Tóm tắt: Nàng