Truyện của Thuynguyen0902

Đăng bởi: Thuynguyen0902

13192 - 904 - 17

Mình xin chỉnh lại tí về mô tả của truyện Uchida Shira là một học sinh cao trung bình thường