Truyện của Thuynguyen0902

Đăng bởi: Thuynguyen0902

3624 - 448 - 17

Mình xin chỉnh lại tí về mô tả của truyện Uchida Shira là một học sinh cao trung bình thường