Truyện của Tieumanthau67

Đăng bởi: Tieumanthau67

568622 - 30694 - 124

Editor: Ly Ca(@tieumanthau67)- Tịnh cheese(@ChuHuuTinh) ------- Mẫn Dao đang trên đỉnh cao sự nghiệp lại không may chết trong một vụ tai

Đăng bởi: Tieumanthau67

760 - 151 - 12

Hán việt: Bộ lạc thần trù. Convert: 78 chương+4 phiên ngoại. Tình trạng edit: Đang ra Tác giả: Khinh Vân Đạm. Editor: Ly Ca