Truyện của Traamii1527

Đăng bởi: Traamii1527

38534 - 3301 - 46

Đọc đi rồi biết :))))))))

Đăng bởi: Traamii1527

48135 - 2743 - 64

Tác giả : 经年隔 Editor : ChipMun tỷ tỷ Thể loại : Nguyên sang, trung trường, ngược Độ dài

Đăng bởi: Traamii1527

180409 - 12156 - 67

Truyện do mình chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả Tác giả: DuH578 Chuyển ver: traamii1527

Đăng bởi: Traamii1527

111 - 22 - 2

Tên gốc: 重生之囚宠 Thể loại: Đam mỹ hiện đại, trọng sinh, vườn trường, u ám, HE Độ dài: 46 chương Biện Bạch Hiền