Truyện của Trananh126

Đăng bởi: Trananh126

65 - 7 - 6

Tác giả : Balck_Moon Văn án : Nói tóm lại là làm rõ một số vấn đề trong gia đình Thiên Điệp

Đăng bởi: Trananh126

12842 - 756 - 32

Tác giả : Black_Moon Văn Án : Tâm hồn lúc nhỏ bị tổn thương để lại một vết sẹo làm cô

Đăng bởi: Trananh126

6865 - 614 - 12

Tác giả : Black_Moon Văn Án : Vì lỗi lầm của mẹ yêu tự nhảy vào thế giới Naruto làm nhiệm

Đăng bởi: Trananh126

166 - 14 - 1

Tác giả : Black_Moon Văn Án Tóm lại là anh nhà vì một cái không rõ là nhiệm vụ hay nghỉ dưỡng