Truyện của Trananh126

Đăng bởi: Trananh126

16202 - 1013 - 33

Tác giả : Black_Moon Văn Án : Tâm hồn lúc nhỏ bị tổn thương để lại một vết sẹo làm cô

Đăng bởi: Trananh126

400 - 34 - 2

Tác giả : Black_Moon Văn Án Tóm lại là anh nhà vì một cái không rõ là nhiệm vụ hay nghỉ dưỡng

Đăng bởi: Trananh126

192 - 23 - 6

Tác giả : Balck_Moon Văn án : Nói tóm lại là làm rõ một số vấn đề trong gia đình Thiên Điệp

Đăng bởi: Trananh126

10859 - 855 - 12

Tác giả : Black_Moon Văn Án : Vì lỗi lầm của mẹ yêu tự nhảy vào thế giới Naruto làm nhiệm