Truyện của Trinhkhanhlinhz07

Đăng bởi: Trinhkhanhlinhz07

90 - 12 - 4

Nếu tình yêu có thể làm cho con người đổi thay. Từ lòng độc ác trở thành lương thiện. Vậy

Đăng bởi: Trinhkhanhlinhz07

23 - 7 - 3

Truyện nói về lớp học của mình xen lẫn cả tình yêu và tình bạn vậy nếu là bạn, tình