Truyện của User02721346

Đăng bởi: User02721346

63 - 3 - 4

Tương truyền trong vũ trụ xuất hiện các viên pha lê huyền ảo được gọi là "Sephire" mang sức mạnh