Truyện của Veldoran

Đăng bởi: Veldoran

55171 - 5152 - 53

Anh main nhà ta sau khi chết thì được thần cho tái sinh vì đã cứu con gái cô và

Đăng bởi: Veldoran

1505 - 83 - 8

Cổ Long - con rồng cổ xưa và hùng mạnh nhất đã quá mệt mỏi với cuộc sống dài dằng