Truyện của Veldoran

Đăng bởi: Veldoran

61248 - 5443 - 48

Anh main nhà ta sau khi chết thì được thần cho tái sinh vì đã cứu con gái cô và

Đăng bởi: Veldoran

1927 - 100 - 9

Cổ Long - con rồng cổ xưa và hùng mạnh nhất đã quá mệt mỏi với cuộc sống dài dằng