Truyện của Veldoran

Đăng bởi: Veldoran

2183 - 127 - 9

Cổ Long - con rồng cổ xưa và hùng mạnh nhất đã quá mệt mỏi với cuộc sống dài dằng

Đăng bởi: Veldoran

73533 - 6053 - 53

Anh main nhà ta sau khi chết thì được thần cho tái sinh vì đã cứu con gái cô và