Truyện của Veldoran

Đăng bởi: Veldoran

2463 - 131 - 9

Cổ Long - con rồng cổ xưa và hùng mạnh nhất đã quá mệt mỏi với cuộc sống dài dằng

Đăng bởi: Veldoran

93450 - 7203 - 59

Anh main nhà ta sau khi chết thì được thần cho tái sinh vì đã cứu con gái cô và