Truyện của Vmin-95line

Đăng bởi: Vmin-95line

28 - 9 - 4

Oneshot nói về tình bạn giữa Vmin đi quá giới hạn và lên cả tình yêu. Cùng đón xem để

Đăng bởi: Vmin-95line

4 - 2 - 2

Kể về 10 con người thuộc 2 dòng máu khác nhau, có thù hận với nhau nhưng 10 con người