Truyện của Vminkths

Đăng bởi: Vminkths

6005 - 950 - 2

Muốn bình yên? Về đây anh ôm.

Đăng bởi: Vminkths

7177 - 1922 - 5

" thì người ta cũng có muốn thế đâu, ai bảo người ta dễ thương quá làm gì?"

Đăng bởi: Vminkths

36052 - 5970 - 6

Chuyện gì sảy ra khi Jimin không còn năm tuổi?

Đăng bởi: Vminkths

2881 - 312 - 1

Tôi đứng chờ đủ lâu rồi, em quay đầu một lần được chứ? Kth.pjm

Đăng bởi: Vminkths

1002 - 280 - 1

Mười, mười hai, mười ba, ba mươi.

Đăng bởi: Vminkths

13106 - 2212 - 12

Mười, mười hai, mười ba, ba mươi. Gã nhà báo cứng nhắc và cậu nhân tình phụ việc.

Đăng bởi: Vminkths

17231 - 3581 - 6

Dành cho những thành phần nuối tiếc /Chú à/.

Đăng bởi: Vminkths

17440 - 3107 - 4

Taehyung, cíu em.

VMin| Thở

Writing

Đăng bởi: Vminkths

2497 - 376 - 1

Mười, mười hai, mười ba, ba mươi...

Đăng bởi: Vminkths

6197 - 755 - 1

Daddy? How beautiful you are. Làm ơn đừng nói gì nếu nó trở thành một series đầy tội lỗi vì cậu