Truyện của Vminkths

Đăng bởi: Vminkths

48875 - 7802 - 8

Chuyện gì sảy ra khi Jimin không còn năm tuổi?

Đăng bởi: Vminkths

4128 - 1288 - 5

Một buổi học thuộc bảng chữ, ba buổi ngồi viết thư tình.

Đăng bởi: Vminkths

821 - 191 - 2

Là của em thì đừng là của ai

Đăng bởi: Vminkths

1536 - 343 - 1

Mười, mười hai, mười ba, ba mươi.

Đăng bởi: Vminkths

4175 - 615 - 2

Mười, mười hai, mười ba, ba mươi...

Đăng bởi: Vminkths

15947 - 2612 - 12

Mười, mười hai, mười ba, ba mươi. Gã nhà báo cứng nhắc và cậu nhân tình phụ việc.

Đăng bởi: Vminkths

544 - 126 - 1

Yêu em và yêu em. 13.10

Đăng bởi: Vminkths

11603 - 2733 - 6

" thì người ta cũng có muốn thế đâu, ai bảo người ta dễ thương quá làm gì?"

Đăng bởi: Vminkths

974 - 249 - 1

Làm đại ca thì không được quyền bất hạnh hả?

Đăng bởi: Vminkths

21882 - 4205 - 6

Dành cho những thành phần nuối tiếc /Chú à/.