Truyện của Vumongannguyet

Đăng bởi: Vumongannguyet

233034 - 13734 - 196

Truyện repost để đọc offline ^~^. Vì lý do giới hạn chương nên mình đã làm tiếp 1 phần 2. Link: KHÔNG CÓ

Đăng bởi: Vumongannguyet

37827 - 2505 - 84

Mình không đăng được tiếp ở phần kia. Hình như 200 chương là giới hạn thì phải vì mình có