Truyện của Vumongannguyet

Đăng bởi: Vumongannguyet

330364 - 20050 - 196

Truyện repost để đọc offline ^~^. Vì lý do giới hạn chương nên mình đã làm tiếp 1 phần 2. Link: KHÔNG CÓ

Đăng bởi: Vumongannguyet

69268 - 4444 - 84

Mình không đăng được tiếp ở phần kia. Hình như 200 chương là giới hạn thì phải vì mình có