Truyện của Vumongannguyet

Đăng bởi: Vumongannguyet

12043 - 709 - 84

Mình không đăng được tiếp ở phần kia. Hình như 200 chương là giới hạn thì phải vì mình có

Đăng bởi: Vumongannguyet

151731 - 8337 - 196

Truyện repost để đọc offline ^~^. Vì lý do giới hạn chương nên mình đã làm tiếp 1 phần 2. Link: KHÔNG CÓ