Truyện của Vyvy08062001

Đăng bởi: Vyvy08062001

135 - 21 - 12

Nữ chính: Sơ Hạ Vy thuộc cung : song tử tuổi: 20 Nam chính: Mạc Hoàn Chính Thuộc cung : thiên bình tuổi:

Đăng bởi: Vyvy08062001

29 - 3 - 4

Ngược tâm Chuyện nội tâm, độc nời thoại nhiều. Chuyện tự sáng tác... nếu mọi người quan tâm thì theo dõi mk