Truyện của Wat21say

Đăng bởi: Wat21say

3676 - 366 - 3

Ai là người đầu tiên? Ai là kẻ cuối cùng?

Đăng bởi: Wat21say

2008 - 142 - 4

'mũi thì còn có cơ hội mà sửa, nhưng nếu bạn để ai đó làm thủng lưới, thì có một

Đăng bởi: Wat21say

1181 - 112 - 1

góc nhỏ, rất nhỏ để high.

Đăng bởi: Wat21say

1681 - 169 - 1

Có những điều, em không muốn mình quên

mun.

Writing

Đăng bởi: Wat21say

7091 - 810 - 18

nơi một lá mầm nảy nở.

Đăng bởi: Wat21say

162111 - 29459 - 185

một nỗi nhớ cao, xa, chẳng tài nào với tới.

Đăng bởi: Wat21say

978 - 97 - 3

Đây không phải fic, đây chỉ là nhật ký của một con mèo.

Đăng bởi: Wat21say

252 - 65 - 1

mối quan hệ giữa chúng ta, từ khởi đầu cho đến kết thúc cũng chỉ là những lời nói

Đăng bởi: Wat21say

2630 - 418 - 2

bỏ đường thay muối, không biết liệu có đủ khiến chinh trắng trẻo hơn không?

Đăng bởi: Wat21say

765374 - 86428 - 175

những câu hỏi vụn vặt và những người trả lời không có tâm