Truyện của Wat21say

Đăng bởi: Wat21say

4764 - 448 - 3

Ai là người đầu tiên? Ai là kẻ cuối cùng?

Đăng bởi: Wat21say

1426204 - 130047 - 200

những câu hỏi vụn vặt và những người trả lời không có tâm

Đăng bởi: Wat21say

2890 - 277 - 2

Đừng để ý đến cái tiêu đề, vớ vẩn cả thôi.

Đăng bởi: Wat21say

2179 - 306 - 2

Đội nắng đến mặt trời, chỉ để yêu anh.

Đăng bởi: Wat21say

3237 - 485 - 2

Tới một ngày nếu nỗi nhớ vỡ đôi Ai nhặt về cho em những mảnh trời xưa cũ?

Đăng bởi: Wat21say

1889 - 221 - 1

Về nhà thôi, có người còn đang đợi.

Đăng bởi: Wat21say

3030 - 275 - 1

Có những điều, em không muốn mình quên

Đăng bởi: Wat21say

240440 - 36666 - 187

một nỗi nhớ cao, xa, chẳng tài nào với tới.

Đăng bởi: Wat21say

3258 - 209 - 4

'mũi thì còn có cơ hội mà sửa, nhưng nếu bạn để ai đó làm thủng lưới, thì có một

Đăng bởi: Wat21say

607003 - 73106 - 117

viết tiếp câu chuyện còn dang dở