Truyện của Xingxing990917

Đăng bởi: Xingxing990917

1275 - 234 - 9

Nếu thế gian này bỗng chẳng còn Yoon Jeonghan...

Đăng bởi: Xingxing990917

13258 - 2485 - 67

By: 1791999 Rating: K Pairing: SEVENTEEN Category: short, drabble. Disclaimer: Đầy đủ yếu tố cho việc vi phạm bản quyền. Summary: Bầu trời đẹp nhất

Đăng bởi: Xingxing990917

190 - 31 - 2

By: 1791999 Rating: K+ Pairing: Soonyoung - Wonwoo - Seventeen - hint Cheolhan. Disclaimer: Hoàn toàn phù hợp việc vi phạm bản

Đăng bởi: Xingxing990917

4906 - 861 - 14

By: 1791999 Rating: T Pairing: Jung Sewoon - Kim Jaehwan. Category: soft. Disclaimer: Mọi sự hư cấu được hợp thức hóa. Summary: Khi Jung Sewoon nói

Đăng bởi: Xingxing990917

8445 - 1231 - 16

Bởi vì Im Youngmin là một khối hình vuông vức đầy góc cạnh, nên Kim Donghyun nguyện biến thành đường

Đăng bởi: Xingxing990917

248084 - 29828 - 108

Author: 1791999 Rating: K Pairing: những cặp mà tớ thích trong PD 101 Summary: Những chuyện nhỏ nhặt của những người chưa lớn. Disclaimer:

Đăng bởi: Xingxing990917

3669 - 563 - 26

Xe que

Đăng bởi: Xingxing990917

198 - 46 - 2

By: 1791999 Rating: T Pairing: NUEST Category: slide of life Summary: Bóc hành thì rơi lệ, bóc bắp cải thì chỉ tốn thời gian

Đăng bởi: Xingxing990917

21077 - 4357 - 49

Núi cao, sông dài, có ngày gặp lại. By: 1791999 Rating: T Pairing: PD101 Ss2(mình không có gì mới mẻ hết.) Category: parody, humor,

Đăng bởi: Xingxing990917

1572 - 253 - 4

Park Woojin bước chín trăm chín mươi chín bước nhận ra Ahn Hyungseob đứng yên không thèm nhúc nhích