Truyện của Xingxing990917

Đăng bởi: Xingxing990917

137405 - 16339 - 107

Author: 1791999 Rating: K Pairing: những cặp mà tớ thích trong PD 101 Summary: Những chuyện nhỏ nhặt của những người chưa lớn. Disclaimer:

Đăng bởi: Xingxing990917

958 - 177 - 12

Xe que

Đăng bởi: Xingxing990917

1291 - 345 - 14

By: 1791999 Rating: T Pairing: Jung Sewoon - Kim Jaehwan. Category: soft. Disclaimer: Mọi sự hư cấu được hợp thức hóa. Summary: Khi Jung Sewoon nói

Đăng bởi: Xingxing990917

1455 - 225 - 7

By: 1791999 Rating: K Pairing: Yoo Seonho - Bae Jinyoung. Summary: Tất cả là chuyện của anh chàng tiệm hoa cần tìm người mẫu.

Đăng bởi: Xingxing990917

648 - 137 - 4

Cáo sa mạc vào một ngày nọ nhận ra mình không thích cáo cũng chẳng thích mèo, một lòng một

Đăng bởi: Xingxing990917

603 - 165 - 6

By: 1791999 Rating: T Pairing: Park Jihoon - Kim Samuel. Category: humor, sweetie. Summary: Park Jihoon vì năm chữ "thằng con lai ngoại quốc" mà

Đăng bởi: Xingxing990917

4301 - 666 - 16

Bởi vì Im Youngmin là một khối hình vuông vức đầy góc cạnh, nên Kim Donghyun nguyện biến thành đường

Đăng bởi: Xingxing990917

2862 - 502 - 6

By: 1791999 Rating: T Pairing: Park Woojin - Ahn Hyungseob. Category: School life, humor, pink. Disclaimer: mọi câu chuyện hư cấu. Summary: Park Woojin dành cả

Đăng bởi: Xingxing990917

22857 - 3754 - 34

By: 1791999 Rating: T Pairing: Woojin - Hyungseob - Seonho - Guanlin - Jaehwan - Jihoon - Youngmin - Donghyun ... Disclaimer: Mọi

Đăng bởi: Xingxing990917

81607 - 17828 - 178

Truyện cổ tích kể theo một cách khác. (Fairy tales in the different way) By: 1791999 Rating: K Pairing: Hổng có cặp nào