Truyện của Xingxing990917

Đăng bởi: Xingxing990917

171954 - 20078 - 107

Author: 1791999 Rating: K Pairing: những cặp mà tớ thích trong PD 101 Summary: Những chuyện nhỏ nhặt của những người chưa lớn. Disclaimer:

Đăng bởi: Xingxing990917

2814 - 531 - 14

By: 1791999 Rating: T Pairing: Jung Sewoon - Kim Jaehwan. Category: soft. Disclaimer: Mọi sự hư cấu được hợp thức hóa. Summary: Khi Jung Sewoon nói

Đăng bởi: Xingxing990917

1765 - 338 - 17

Xe que

Đăng bởi: Xingxing990917

5479 - 769 - 6

By: 1791999 Rating: T Pairing: Park Woojin - Ahn Hyungseob. Category: School life, humor, pink. Disclaimer: mọi câu chuyện hư cấu. Summary: Park Woojin dành cả

Đăng bởi: Xingxing990917

119602 - 24175 - 200

Truyện cổ tích kể theo một cách khác. (Fairy tales in the different way) By: 1791999 Rating: K Pairing: Hổng có cặp nào

Đăng bởi: Xingxing990917

9525 - 2241 - 41

Núi cao, sông dài, có ngày gặp lại. By: 1791999 Rating: T Pairing: PD101 Ss2(mình không có gì mới mẻ hết.) Category: parody, humor,

Đăng bởi: Xingxing990917

1463 - 287 - 6

Cáo sa mạc vào một ngày nọ nhận ra mình không thích cáo cũng chẳng thích mèo, một lòng một

Đăng bởi: Xingxing990917

6046 - 899 - 16

Bởi vì Im Youngmin là một khối hình vuông vức đầy góc cạnh, nên Kim Donghyun nguyện biến thành đường

Đăng bởi: Xingxing990917

31060 - 4978 - 35

By: 1791999 Rating: T Pairing: Woojin - Hyungseob - Seonho - Guanlin - Jaehwan - Jihoon - Youngmin - Donghyun ... Disclaimer: Mọi

Đăng bởi: Xingxing990917

1035 - 281 - 7

By: 1791999 Rating: T Pairing: Park Jihoon - Kim Samuel. Category: humor, sweetie. Summary: Park Jihoon vì năm chữ "thằng con lai ngoại quốc" mà