Truyện của Xuongrong563

Đăng bởi: Xuongrong563

120 - 10 - 1

Cause Love U

Đăng bởi: Xuongrong563

3472 - 276 - 9

Nhìu truyện sống trong 1 fic mang tên "Nhiều Thể Loại"

ẢNH CHẾ

Writing

Đăng bởi: Xuongrong563

9817 - 893 - 5

Phần tiếp theo của ảnh chế SS1 :D

Đăng bởi: Xuongrong563

733 - 47 - 2

Kinh Dị Thôi :) Dịch Bởi: MEGA TEAM

Đăng bởi: Xuongrong563

125355 - 6732 - 16

Tuyển tập truyện yaoi boy love ngắn :3

Đăng bởi: Xuongrong563

147 - 6 - 1

Short story lần đầu au viết^^

Đăng bởi: Xuongrong563

249777 - 21943 - 84

1 trò chơi kinh dị đến mạng sống, 1 vòng lặp ko lối thóat. Truyện tranh kinh dị 17+ Dịch Bởi

ẢNH CHẾ

Writing

Đăng bởi: Xuongrong563

925868 - 63688 - 133

Cái gì cũng chế :)) Anime, Kpop là chính :D

Giao Luư :D

Writing

Đăng bởi: Xuongrong563

87 - 10 - 1

Kết bạn mới, phiếm tám, vv... Thì zô ~