Truyện của Xuongrong563

Đăng bởi: Xuongrong563

614 - 72 - 7

Nhìu truyện sống trong 1 fic mang tên "Nhiều Thể Loại"

Đăng bởi: Xuongrong563

4940 - 324 - 8

Tuyển tập truyện yaoi ngắn >.<

Đăng bởi: Xuongrong563

96 - 11 - 2

1 trò chơi kinh dị đến mạng sống, 1 vòng lặp ko lối thóat. Truyện tranh kinh dị 17+

Đăng bởi: Xuongrong563

85 - 4 - 1

Short story lần đầu au viết^^

Đăng bởi: Xuongrong563

354403 - 27117 - 111

Anime